Aktualizacje oprogramowania PepperTools

W ostatnich latach informacje o aktualizacjach oprogramowania były komunikowane jedynie na Facebooku. Chcielibyśmy utrzymać komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych i jednocześnie rozszerzyć ją o naszą nową stronę główną PepperTools. Wszystkie informacje o aktualizacjach będą publikowane tutaj w tym samym czasie.

Dodaj tę stronę do zakładek i regularnie sprawdzaj, aby uzyskać więcej informacji.

Stare wpisy nie zostaną ponownie opublikowane