Imap Mail Copy – Update v1.02

Skrzynki pocztowe można kopiować za pomocą programu IMAP Mail Copy. Określono źródłową skrzynkę pocztową IMAP i docelową skrzynkę pocztową IMAP. Dzięki wielu opcjom, takim jak wybór folderów do skopiowania, łatwo jest określić, co należy skopiować. Atrybuty w wiadomościach e-mail i datę można zachować lub ustawić nowe.

W wersji 1.02 oprogramowanie tworzy szczegółowy dziennik procesów. Po zakończeniu procesu Eksplorator plików systemu Windows otwiera się automatycznie i wyświetla plik dziennika.

Shop Link:
IMAP Mail Copy – die Windows PC Software zum Kopieren von Postfächern

Pobierz link do testów:
Download IMAP Mail Copy